HMEI

به منظور پایش محیطی ، شرکت ویستا مهر هر آنچه را که مورد نیاز شما می باشد  مانند حسگر ها، دیتا لاگر، راه حل های پایش از دور، نرم افزار و... در اختیار می گذارد.
برخی از محصولات کاربردی در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

 • ایستگاه های خود کار هواشناسی
 • پایش زمین های مسابقه ،مراکز علمی و تحقیقاتی ، شرایط اقلیمی مطابق با قوانین WMO
 • پایش فرودگاه ها
 • پایش هیدرومتری و  صدور هشدار و پیش آگاهی بلایای طبیعی نظیر سیل
 • پایش ازن و خطرات UV در سواحل و مراکز شهری
 • ایستگاه های مخصوص محیط های نفت و گازی
 • ایستگاه های با کاربرد نظامی
آدرس
تلفن
22064015 (9821+)
22148186
22147985 (9821+)
پست الکترونیکی

map

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 0

Off Canvas Menu