HMEI

یکی از موضوعات چالشی مهم بشر در چند دهه اخیر، پایش و بررسی  کیفیت هوا به ویژه در مراکز و شهر های  صنعتی بوده است. اندازه گیری دقیق پارامتر ها و گاز های موثر در کیفیت هوا می تواند در ایجاد تدابیر امنیتی در حفظ و سلامت انسان نقش بسزایی را ایفا نماید. همچنین با تغییر الگوی زندگی و قرار گرفتن جمعیت  انسانی بصورت متمرکز در اداره ها ، سینما ها و... موجب شده است اندازه گیری پارامتر های نامبرده در فضاهای بسته نیز از اهمیت بیشتری بر خوردار باشد.
شرکت ویستا مهر در این زمینه رنج وسیعی از تجهیزات متنوع، حسگر ها، ثبات ها، ماژول های ارتباطی را در اختیار شما می گذارد بگونه ای که پایش فضای مورد نظر با بالاترین دقت ممکن اندازه گیری، ثبت و داده ها به همراه هشدار های پیش فرض  به هر نقطه دلخواه از طریق بستر های ارتباطی ارسال گردد.  

آدرس
تلفن
22064015 (9821+)
22148186
22147985 (9821+)
پست الکترونیکی

map

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 0

Off Canvas Menu