HMEI

پیش آگاهی از شرایط جوی و آب و هوایی تاثیر بسزایی در ایمنی حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی دارد. اندازه گیری تمامی پارامترهای تاثیر گذار در این زمینه با دقت بسیار بالا توسط محصولات شرکت برای شما فراهم می باشد.
برخی از راه حل های مطرح در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

 • اعلام گزارش وضعیت شرایط جوی با پارامتر های سمت و سرعت باد، دما هوا و رطوبت، بارش و میزان دید به منظور اتخاذ تصمیمات مهم برای اتوبان ها، پلها، فرودگاه ها و....
 • اعلام گزارش وضعیت کف جاده از لحاظ نمناکی، خیسی و یخ زدگی و بکار بردن سرعت مناسب با شرایط کف جاده
 • ایمنی پلها و جرثقیل ها (بهنگام کار)
 • شبیه سازی، اندازه گیری و مدیریت میزان روشنایی داخل تونلها
 • حسگر های اندازه گیری میزان روشنایی جاده ها
آدرس
تلفن
22064015 (9821+)
22148186
22147985 (9821+)
پست الکترونیکی

map

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 0

Off Canvas Menu