HMEI

یکی از اصلی ترین اهداف شرکت ویستا مهر فراهم نمودن مجموعه کاملی از حسگر ها و سیستم ها در این زمینه کاری می باشد بگونه ای که توانسته است پاسخگوی طیف وسیعی از نیاز های صنعت در این بخش باشد.
پارامتر های زیادی برای اندازه گیری کیفیت آب و البته متناسب با نوع نیاز نظیر دما، ph، اکسیژن محلول در آب، رسانایی، آلودگی و... وجود دارد که برای دستیابی به اندازه گیری دقیق به دلیل تعامل آب با محیط پیرامون توصیه میگردد در محل صورت گیرد.
شرکت ویستا مهر با در اختیار داشتن نمایندگی کمپانی های مطرح در این زمینه نظیر دلتا اهم، والترون و  GHM توانسته است پاسخگوی طیف وسیعی از نیازهای این صنعت به ویژه اندازه گیری و نمایش پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب باشد.

آدرس
تلفن
22064015 (9821+)
22148186
22147985 (9821+)
پست الکترونیکی

map

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 0

Off Canvas Menu