HMEI

این فیلد یکی از اصلی ترین زمینه هایی  است که شرکت ویستا مهر می تواند راه حل مطلوب و موثری را به شما ارئه نماید.
در ذیل به چند نمونه از این خدمات اشاره میگردد:

 • اندازه گیری و ثبت دما، رطوبت  فر ها، چمبر ها، محیط های کشت، بانک خون و سرد خانه های مخصوص در این زمینه
 • تاییدیه های دوره ای برای سرد خانه ها و کوره هایی که دمای آنها پیوسته باید کنترل گردد.
 • فشار متغیر در پوش های جریان برای فرایند آنالیز کارایی فیلتر HEPA
 • طبقه بندی درپوش های جریان با اندازه گیری سرعت هوا
 • اندازه گیری تابش های مضر نور آبی در محدوده (380-550)nm بر اساس استانداردهای ACGIH/ICNIRP
 • فشار متغیر در اتاق های عملیاتی، ازمایشگاه ها، لابراتوار ها و....
 • نور درمانی با استفاده از لامپ های UVB
 • تجهیزات آنالیز اب از لحاظ سختی، هدایت، الودگی، PH ،ORP ،O2
 • استریل نمودن آب و هوا با استفاده از لامپ های UV
 • صفحات مخصوص اشعه X-ray
 • تجهیزات اندازه گیری WBGT (راحتی انسان در فضاهای بسته از لحاظ دما وشرایط هوا)
 • اندازه گیری CO2 در محیط های بسته و تهویه خودکار
آدرس
تلفن
22064015 (9821+)
22148186
22147985 (9821+)
پست الکترونیکی

map

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 0

Off Canvas Menu