HMEI

شرکت ویستا مهر نماینده رسمی شرکت AQsystem درایران می باشد.   
این کمپانی سوئدی دارای تجربه ای 40 ساله در زمینه تولید ادوات سنجش از راه دور مبتنی بر سودار می باشد. در حال حاضر بالغ بر 100 دستگاه از محصول AQ500  این کمپانی  با اندازه گیری پروفایل قائم باد وبا بیشترین کاربرددرصنعت  ترافیک هوایی  در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.

آدرس
تلفن
22064015 (9821+)
22148186
22147985 (9821+)
پست الکترونیکی

map

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 0

Off Canvas Menu